¨

Historické karikatury map

Dvě historické karikatury z let 1870 a 1914 ukazují, jak byly národy Evropy rozdělené před 1. světovou válkou. Podobné karikatury map, ale z aktuální doby, jste již mohli číst ve článku Pravda o tvarech států.

1914


1870


Zdroj: PublicDomainReview.org